Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 Chỉ cần 1 tin nhắn, bạn sẽ nhận được Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016 sớm nhất.

Để xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế bạn soạn tin như sau

Điểm chuẩn Nguyện Vọng 1 các trường THPT
TT Trường Soạn tin
1 Trường THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HS 23145 gửi 8785
2 Trường THPT Thuận An Soạn: HS 23146 gửi 8785
3 Trường THPT Nguyễn Huệ  
  Học sinh Tiếng Anh Soạn: HS 23146 gửi 8785
  Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HS 23147 gửi 8785
  Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HS 23148 gửi 8785
4 Trường THPT Hai Bà Trưng  
  Học sinh Tiếng Anh Soạn: HS 23148 gửi 8785
  Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HS 23149 gửi 8785
5 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ  
  Học sinh Tiếng Anh Soạn: HS 23150 gửi 8785
  Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HS 23151 gửi 8785
6 Trường THPT Cao Thắng Soạn: HS 23152 gửi 8785
7 Trường THPT Bùi Thị Xuân Soạn: HS 23153 gửi 8785
Điểm chuẩn Nguyện Vọng 2 các trường THPT
1 Trường THPT Thuận An  
    - Từ THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HS 23154 gửi 8785
2 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ  
  - Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh) Soạn: HS 23155 gửi 8785
   -Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh) Soạn: HS 23156 gửi 8785
   -Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp) Soạn: HS 23157 gửi 8785
3 Trường THPT Cao Thắng  
   - Từ THPT Nguyễn Huệ Soạn: HS 23158 gửi 8785
   - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HS 23159 gửi 8785
   - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HS 23160 gửi 8785
   - Từ THPT Nguyễn Trường Tộ Soạn: HS 23161 gửi 8785
4 Trường THPT Bùi Thị Xuân  
   - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh) Soạn: HS 23162 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HS 23163 gửi 8785
 - Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh) Soạn: HS 23164 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HS 23165 gửi 8785
 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật) Soạn: HS 23166 gửi 8785
Trường Chuyên Quốc học Huế
  1) Chuyên Toán Soạn: HS 23167 gửi 8785
  2) Chuyên Văn Soạn: HS 23168 gửi 8785
  3) Chuyên Anh Soạn: HS 23169 gửi 8785
  4) Chuyên Lý Soạn: HS 23170 gửi 8785
  5) Chuyên Hoá Soạn: HS 23171 gửi 8785
  6) Chuyên Sinh Soạn: HS 23172 gửi 8785
  7) Chuyên Sử Soạn: HS 23173 gửi 8785
  8) Chuyên Địa Soạn: HS 23174 gửi 8785
  9) Chuyên Tin Soạn: HS 23175 gửi 8785
  10) Chuyên Pháp Soạn: HS 23176 gửi 8785
  11) Chuyên Nhật Soạn: HS 23177 gửi 8785

 

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan