Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm 2016


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm 2016Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã phê duyệt và công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 cho tất cả các trường THPT tại Nghệ An.

Theo kết quả phê duyệt điểm chuẩn vào lớp 10 của Nghệ An năm học 2016-2017, trường có điểm chuẩn cao  nhất là 37,9 điểm, phía ngược lại, điểm chuẩn thấp nhất là 8.75 điểm

Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT năm 2016-2017 tại Nghệ An, bạn soạn tin như sau:

Tên trường THPT Soạn tin
Anh Sơn 1 Soạn HS dấu cách 24202 gửi 8785
Diễn Châu 2 Soạn HS dấu cách 24203 gửi 8785
Diễn Châu 3 Soạn HS dấu cách 24204 gửi 8785
Diễn Châu 4 Soạn HS dấu cách 24205 gửi 8785
Diễn Châu 5 Soạn HS dấu cách 24206 gửi 8785
Đô Lương 1 Soạn HS dấu cách 24207 gửi 8785
Đô Lương 2 Soạn HS dấu cách 24208 gửi 8785
Đô Lương 3 Soạn HS dấu cách 24209 gửi 8785
Đô Lương 4 Soạn HS dấu cách 24210 gửi 8785
Đông Hiếu Soạn HS dấu cách 24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HS dấu cách 24212 gửi 8785
Kim Liên Soạn HS dấu cách 24213 gửi 8785
Nam Đàn 1 Soạn HS dấu cách 24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu Soạn HS dấu cách 24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) Soạn HS dấu cách 24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái Soạn HS dấu cách 24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu Soạn HS dấu cách 24218 gửi 8785
Quỳ Hợp Soạn HS dấu cách 24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1 Soạn HS dấu cách 24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2 Soạn HS dấu cách 24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3 Soạn HS dấu cách 24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4 Soạn HS dấu cách 24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3 Soạn HS dấu cách 24224 gửi 8785
Tây Hiếu Soạn HS dấu cách 24225 gửi 8785
Yên Thành 2 Soạn HS dấu cách 24226 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan