Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm 2016


 Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lạng Sơn năm 2016

 

Bạn muốn biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 của mỗi trường THPT tại Tỉnh Lạng Sơn mà bạn quan tâm?

 Chỉ cần 1 tin nhắn, bạn sẽ nhận được Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Lạng Sơn năm 2016 sớm nhất.

 

Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2016 mỗi trường THPT thuộc Tỉnh Lạng Sơn như sau:

 

Soạn tin:  HSDC dấucách 10 dấucách Mãtrường gửi 8785

 

Trong đó

-          10 là mã tỉnh:Tỉnh Lạng Sơn để xem điểm thi, điểm chuẩn.

-          Mã trường xem ở bảng dưới.

Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Lạng Sơn  qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016  sớm nhất.

 

Xem điểm thi vào 10 tại   Tỉnh Lạng Sơn,

Soạn tin:  HS10  dấucách  10  dấucách  Sốbáodanh  gửi  8785

 

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016

 

Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10

 Tỉnh Lạng Sơn

 


trường
Trường Soạn tin
001 THPT Việt Bắc Soạn: HSDC 10 001 gửi 8785
002 THPT Chu Văn An Soạn: HSDC 10 002 gửi 8785
007 THPT Ngô Thì Sỹ Soạn: HSDC 10 007 gửi 8785
009 THPT Tràng Định Soạn: HSDC 10 009 gửi 8785
011 THPT Bình Độ Soạn: HSDC 10 011 gửi 8785
013 THPT Bình Gia Soạn: HSDC 10 013 gửi 8785
015 THPT Pác Khuông Soạn: HSDC 10 015 gửi 8785
017 THPT Văn Lãng Soạn: HSDC 10 017 gửi 8785
020 THPT Bắc Sơn Soạn: HSDC 10 020 gửi 8785
021 THPT Vũ Lễ Soạn: HSDC 10 021 gửi 8785
024 THPT Lương Văn Tri Soạn: HSDC 10 024 gửi 8785
025 THPT Văn Quan Soạn: HSDC 10 025 gửi 8785
028 THPT Đồng Đăng Soạn: HSDC 10 028 gửi 8785
029 THPT Cao Lộc Soạn: HSDC 10 029 gửi 8785
032 THPT Lộc Bình Soạn: HSDC 10 032 gửi 8785
033 THPT Na Dương Soạn: HSDC 10 033 gửi 8785
036 THPT Chi Lăng Soạn: HSDC 10 036 gửi 8785
037 THPT Hoà Bình Soạn: HSDC 10 037 gửi 8785
040 THPT Đình Lập Soạn: HSDC 10 040 gửi 8785
043 THPT Hữu Lũng Soạn: HSDC 10 043 gửi 8785
044 THPT Vân Nham Soạn: HSDC 10 044 gửi 8785
047 THPT Tú Đoạn Soạn: HSDC 10 047 gửi 8785
048 THPT Đồng Bành Soạn: HSDC 10 048 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan