Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 – 2017 Tỉnh Đồng Tháp


Điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp 2016 – 2017

 

Sở GD&ĐT Đồng Tháp đã hoàn thành việc chấm thi, xét điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2016-2017 của tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gồm điểm chuẩn các trường không chuyên và điểm chuẩn hai trường chuyên trường  Chuyên Nguyễn Quang Diệu và Nguyễn Đình Chiểu – Đồng Tháp 

I. Để biết điểm chuẩn trường chuyên Đồng Tháp, bạn soạn tin như sau:

 

 

Trường THPT Soạn tin
Chuyên Nguyễn Quang Diệu
Chuyên Toán Soạn: HS 200070 gửi 8785
Chuyên Lý Soạn: HS 200071 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HS 200072 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HS 200073 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn: HS 200074 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HS 200075 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HS 200076 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn: HS 200077 gửi 8785
Chuyên Nguyễn Đình Chiểu
Chuyên Toán Soạn: HS 200078 gửi 8785
Chuyên Lý Soạn: HS 200079 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn: HS 200080 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn: HS 200081 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn: HS 200082 gửi 8785
Chuyên Địa Soạn: HS 200083 gửi 8785
Chuyên Sử Soạn: HS 200084 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn: HS 200085 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn: HS 200086 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn: HS 200087 gửi 8785

 

II. Để biết điểm chuẩn các trường THPT tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau:

 

Trường THPT Soạn tin
Bình Thạnh Trung Soạn: HS 23789 gửi 8785
Giồng Thị Đam Soạn: HS 23790 gửi 8785
Hòa Bình Soạn: HS 23791 gửi 8785
Hồng Ngự 1 Soạn: HS 23792 gửi 8785
Hồng Ngự 2 Soạn: HS 23793 gửi 8785
Hồng Ngự 3 Soạn: HS 23794 gửi 8785
Kiến Văn Soạn: HS 23795 gửi 8785
Lai Vung 1 Soạn: HS 23796 gửi 8785
Lai Vung 2 Soạn: HS 23797 gửi 8785
Lai Vung 3 Soạn: HS 23798 gửi 8785
Lấp Vò 1 Soạn: HS 23799 gửi 8785
Cao Lãnh – Thành phố Soạn: HS 23800 gửi 8785
Lấp Vò 2 Soạn: HS 23801 gửi 8785
Lấp Vò 3 Soạn: HS 23802 gửi 8785
Long Khánh A Soạn: HS 23803 gửi 8785
Mỹ Quí Soạn: HS 23804 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HS 23805 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HS 23806 gửi 8785
Nguyễn Văn Khải Soạn: HS 23807 gửi 8785
Phú Điền Soạn: HS 23808 gửi 8785
Tam Nông Soạn: HS 23809 gửi 8785
Tân Hồng Soạn: HS 23810 gửi 8785
Cao Lãnh 1 Soạn: HS 23811 gửi 8785
Tân Phú Trung Soạn: HS 23812 gửi 8785
Tân Thành Soạn: HS 23813 gửi 8785
Thanh Bình 1 Soạn: HS 23814 gửi 8785
Thanh Bình 2 Soạn: HS 23815 gửi 8785
Tháp Mười Soạn: HS 23816 gửi 8785
Thị xã Sa Đéc Soạn: HS 23817 gửi 8785
Thiên Hộ Dương Soạn: HS 23818 gửi 8785
Thống Linh Soạn: HS 23819 gửi 8785
Tràm Chim Soạn: HS 23820 gửi 8785
Trần Quốc Toản Soạn: HS 23821 gửi 8785
Cao Lãnh 2 Soạn: HS 23822 gửi 8785
Trần Văn Năng Soạn: HS 23823 gửi 8785
Trường Xuân Soạn: HS 23824 gửi 8785
Châu Thành 1 Soạn: HS 23825 gửi 8785
Châu Thành 2 Soạn: HS 23826 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HS 23827 gửi 8785
Đỗ Công Tường Soạn: HS 23828 gửi 8785
Đốc Bình Kiều Soạn: HS 23829 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan