Xem tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 Tỉnh Cao Bằng


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 Tỉnh Cao Bằng

 

Bạn muốn biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 của mỗi trường THPT tại Tỉnh Cao Bằng mà bạn quan tâm? 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016 qua điện thoại di động. 

 

Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2016 mỗi trường THPT thuộc Tỉnh Cao Bằng như sau:

 

Soạn tin:  HSDC dấucách 06 dấucách Mãtrường gửi 8785

 

Trong đó

-          06 là mã tỉnh:Tỉnh Cao Bằng để xem điểm thi, điểm chuẩn.

-          Mã trường xem ở bảng dưới.

Lưu ý: Ngay bây giờ bạn nhắn tin đăng ký nhận điểm chuẩn vào 10 năm 2016 tại Tỉnh Cao Bằng  qua tổng đài 8785, hệ thống sẽ gửi bạn kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2016  sớm nhất.

 

Xem điểm thi vào 10 tại   Tỉnh Cao Bằng,

Soạn tin:  HS10  dấucách  06  dấucách  Sốbáodanh  gửi  8785

 

Chúc bạn có kết quả thi tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2016

 

Bảng mã trường THPT và cách soạn tin nhắn lấy điểm chuẩn vào lớp 10

 Tỉnh Cao Bằng


trường
Trường Soạn tin
003 THPT Thị xã Cao Bằng Soạn: HSDC 06 003 gửi 8785
004 THPT Chuyên Cao Bằng Soạn: HSDC 06 004 gửi 8785
008 THPT Bảo Lạc Soạn: HSDC 06 008 gửi 8785
010 THPT Thông Nông Soạn: HSDC 06 010 gửi 8785
012 THPT Hà Quảng Soạn: HSDC 06 012 gửi 8785
013 THPT Nà Giàng Soạn: HSDC 06 013 gửi 8785
015 THPT Trà Lĩnh Soạn: HSDC 06 015 gửi 8785
016 THPT Quang Trung Soạn: HSDC 06 016 gửi 8785
018 THPT Trùng Khánh Soạn: HSDC 06 018 gửi 8785
019 THPT Pò Tấu Soạn: HSDC 06 019 gửi 8785
020 THPT Thông Huề Soạn: HSDC 06 020 gửi 8785
023 THPT Nguyên Bình Soạn: HSDC 06 023 gửi 8785
024 THPT Tinh Túc Soạn: HSDC 06 024 gửi 8785
025 THPT Nà Bao Soạn: HSDC 06 025 gửi 8785
027 THPT Hoà An Soạn: HSDC 06 027 gửi 8785
028 THPT Cao Bình Soạn: HSDC 06 028 gửi 8785
031 THPT Quảng Uyên Soạn: HSDC 06 031 gửi 8785
032 THPT Đống Đa Soạn: HSDC 06 032 gửi 8785
035 THPT Thạch An Soạn: HSDC 06 035 gửi 8785
036 THPT Canh Tân Soạn: HSDC 06 036 gửi 8785
038 THPT Hạ Lang Soạn: HSDC 06 038 gửi 8785
039 THPT Bằng Ca Soạn: HSDC 06 039 gửi 8785
041 THPT Bảo Lâm Soạn: HSDC 06 041 gửi 8785
043 THPT Phục Hoà Soạn: HSDC 06 043 gửi 8785
044 THPT Bế Văn Đàn Soạn: HSDC 06 044 gửi 8785
045 THPT Cách Linh Soạn: HSDC 06 045 gửi 8785
054 THPT Lục Khu Soạn: HSDC 06 054 gửi 8785
055 THPT Bản Ngà Soạn: HSDC 06 055 gửi 8785
057 THPT Lý Bôn Soạn: HSDC 06 057 gửi 878

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan