Video: Ôn thi môn Sinh học – Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen (Cùng VTV2)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Video: Ôn thi môn Sinh học – Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen (Cùng VTV2)
I. Di truyền liên kết hoàn toàn

- Các gen trên cùng một NST luôn di truyền cùng nhau được gọi là một nhóm gen liên kết.

- Số lượng nhóm gen liên kết ở một loài thường bằng số lượng NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

Bạn cũng có thể xem PP giải bài tập  ở đây

Áp dụng các bài tập ở đây


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan