Tuyển tập tham luận trong Hội nghi, đại hội Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 3)


Tuyển tập tham luận trong Hội nghi, đại hội  Đảng – Đoàn – Đội – Công đoàn (Phần 3)

Dưới đây là tham luận trong công tác Đảng, tham luận trong công tác Đoàn, Đội, tham luận công đoàn …. Tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận.Áp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về công tác Đảng, đoàn, đội, hội, công đoàn, hôi nghị CBCC … ,

STT Danh mục bài tham luận Tải về
1 BÁO CÁO THAM LUẬN GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN: Phấn đấu như thế nào để trở thành người giáo viên dạy giỏi đạt được nhiều thành tích  trong quá trình công tác 

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong các Hội nghị thi đua, hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, Hội nghị CBCC, Đại hội công đoàn, Đại hội thi đua  ….

Tải về
2 THAM LUẬN BÁO CÁO TẠI  ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ XXX: Nâng cao chất lượng giáo dục đối với đối tượng là học sinh  là người dân tộc 

 Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong đại hội đảng, hội nghị chuyên môn giáo dục

Tải về
3 BÁO CÁO THAM LUẬN GIÁO DỤC: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất thiết bị và hiện đại hóa phương tiện dạy học trường PTDT Bán trú 

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong Hội nghị bàn về cơ sở vật chất giáo dục

Tải về
4 Tham luận đại hội chi bộ: Sự chỉ đạo của chi bộ về xây dựng khối đoàn kết nội bộ của nhà trường và công đoàn 

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong Đại hội chi bộ, Hội nghi đại hội Công đoàn, ….

Tải về
5

THAM LUẬN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG ĐOÀN VIÊN: công tác tư tưởng chính trị và phát triển Đảng trong đoàn viên

Định dạng: Word – Sửa được

Áp dụng: Tham khảo viết báo cáo tham luận để đọc báo cáo phát biểu tham luận trong Đại hội chi bộ, Hội nghi, đại hội đoàn, ….

Tải về

Còn nữa


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan