Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học – Phần 34-Tiếng Việt 1


Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 34-Tiếng Việt 1- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn -

STT

 Tên SKKN

 Tải về

0102001

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN HỌC SINH LỚP 1 ĐỌC ĐÚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRONG CÁC GIỜ TẬP ĐỌC

Download 1

Download 2

0102002

SKKN: SỬ DỤNG “BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ” TRONG CÁC TIẾT DẠY ÂM, VẦN LỚP 1

Download 1

Download 2

0102003

SKKN: PHƯƠNG PHÁP LUYỆN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG “VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP”

Download 1

Download 2

0102004

SKKN: BIỆN PHÁP LUYỆN VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀ ĐẸP TRONG GIỜ HỌC VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0102005

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀ ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 1.

Download 1

Download 2

0102006

SKKN: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LUYỆN NÓI TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0102007

SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TẬP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0102008

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1 TRONG CÁC TIẾT HỌC TẬP ĐỌC

Download 1

Download 2

0102009

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KHẮC PHỤC LỖI KHI VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0102010

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN PHÁT ÂM CHUẨN CHO HỌC SINH LỚP 1 

Download 1

Download 2

0102011

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 

Download 1

Download 2

0102012

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 1 TĂNG NHANH VỐN TỪ VÀ HIỂU NGHĨA KHI HỌC MÔN TIẾNG VIỆT

Download 1

Download 2

0102013

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan