Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học – Phần 32-Tiếng Việt 2


Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải về (Dowload)Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 32-Tiếng Việt 2

- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn -


STT

 Tên SKKN

 Tải về

0202001

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC NGHI THỨC LỜI NÓI TỐI THIỂU – TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202002

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC, HÌNH THÀNH KĨ NĂNG ÁP DỤNG KIẾN THỨC MÔN TẬP LÀM VĂN PHỤC VỤ HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202003

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN TẬP LÀM VĂN – RÈN LUYÊN KĨ NĂNG DIỄN ĐẠT (NÓI, VIẾT) CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202004

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG, ĐỌC CHUẨN CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202005

SKKN: KHẮC PHỤC LỖI VIẾT SAI VỊ TRÍ DẤU THANH CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG CÁC GIỜ DẠY HỌC VẦN

Download 1

Download 2

0202006

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VĂN KỂ TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202007

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI TẬP ĐỌC “BÉ HOA” – TIẾNG VIỆT LỚP 2

Download 1

Download 2

0202008

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC, RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE – TRẢ LỜI CÂU HỎI  HỌC SINH LỚP 2 TRONG CÁC GIỜ HỌC TẬP LÀM VĂN

Download 1

Download 2

0202009

SKKN: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH VIẾT CHỮ CÁI HOA CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG GIỜ TẬP VIẾT

Download 1

Download 2

0202010

DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TẬP VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202011

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TẬP VIẾT CHỮ HOA CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202012

 SKKN: BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2

Download 1

Download 2

0202013

 SKKN: BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH  LỚP 2A QUA PHÂN MÔN TẬP VIẾT

Download 1

Download 2

0202014

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU – LỚP 2

Download 1

Download 2


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan