Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học – Phần 31-Tiếng Việt lớp 4.


Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải về (Dowload)Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 31-Tiếng Việt lớp 4.

- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn -


 STT

 Tên SKKN

 Tải về

0402001

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC “LUYỆN TỪ VÀ CÂU” – TIẾNG VIỆT LỚP 4

Download

0402002

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, RÈN KỸ NĂNG VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

Download

0402003

SKKN: RÈN KỸ NĂNG  VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGHE ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 4A TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH

Download

0402004

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ NGỮ THEO CHỦ ĐỀ “BÀ CHÁU” LÀM GIÀU VỐN TỪ CHO HỌC SINH LỚP 4.

Download

0402005

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG QUAN SÁT, TÌM Ý, LẬP DÀN Ý BÀI VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP 4

Download

0402006

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM CHO HỌC SINH LỚP 4

Download

0402007

SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH PHÂN BIỆT VÀ SỬ DỤNG LINH HOẠT 3 KIỂU CÂU KỂ: “AI LÀM GÌ? AI THẾ NÀO? AI LÀ GÌ?” TRONG TIẾT 6: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4

Download

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan