Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học – Phần 30-Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 1.


Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải về (Dowload)Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 30-Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 1. 

- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn -

STT

 Tên SKKN

 Tải về

0103001

SKKN: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ DẠY ĐẠO ĐỨC Ở LỚP 1, 2, 3

Download 1

Download 2

0103002

SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNGVẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0103003

SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN NỀN NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1

Download 1

Download 2

0103004

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP MỘT

Download 1

Download 2

0103005

SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI.

Download 1

Download 2

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan