Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học – Phần 26-Toán lớp 1


Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học  (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải vềTuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 26-Toán lớp 1

Files:
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MẠCH KIẾN THỨC “GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” Ở LỚP MỘT 
  Filesize 751.33 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: HƯỚNG DẪN HS LỚP 1 TỰ LÀM MẪU VẬT LÀ DỤNG CỤ TRỰC QUAN SINH ĐỘNG ĐỂ NÂNG CHẤT LƯỢNG HỌC MÔN TOÁN 
  Filesize 669.12 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP “ĐỐ EM” MÔN TOÁN LỚP 1 
  Filesize 646.13 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY CHO HỌC SINH YẾU, KÉM MÔN TOÁN + TIẾNG VIỆT LỚP 1 
  Filesize 686.13 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: SKKN: HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 1. 
  Filesize 650.95 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP MỘT HỌC TỐT GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN. 
  Filesize 721.95 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: SKKN: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TUYẾN KIẾN THỨC “GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” CHO HỌC SINH LỚP 1 
  Filesize 717.96 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: SKKN: PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 1 
  Filesize 357.57 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1 
  Filesize 289.28 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: SKKN: MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP GIẢI TỐT BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP MỘT 
  Filesize 6.89 MB Download 0

Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan