Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học – Phần 25-Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 1


Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học  (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải vềTuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 25-Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 1

Files:
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC 
  Filesize 3.73 MB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH LỚP 1 VẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI. 
  Filesize 310.76 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH LỚP MỘT 
  Filesize 302.64 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN NỀN NẾP HỌC TẬP CHO HỌC SINH LỚP 1 
  Filesize 337.99 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNGVẼ HÌNH TỰ TIN TẠO BỐ CỤC THUẬN MẮT TRONG BÀI VẼ TRANH ĐỀ TÀI CHO HỌC SINH LỚP 1 
  Filesize 297.94 KB Download 0
 SKKN, NCKGSPUD lớp 1: KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG GIỜ DẠY ĐẠO ĐỨC Ở LỚP 1, 2, 3 
  Filesize 313.76 KB Download 0

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan