Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học – Phần 24- Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 2


Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học  (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải về Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 24-   Tin, Tiếng Anh, Đạo đức, Âm nhạc, TNXH, Thể dục lớp 2

Files:
 SKKN: THIẾT KẾ PHẦN MỀM TRONG DẠY HỌC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH LỚP 2 
  Filesize 4.95 MB Download 0
 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI LỚP 2 
  Filesize 239.86 KB Download 1

Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan