Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 2)


Tuyển tập các tham luận chuyên môn trường học (Phần 2)

Dưới đây là tham luận trong công tác chuyên môn, tham luận trong công tác bồi dưỡng HSG, quản lý lớp, quản lý trường … Các tham luận  định dạng word, do giáo viên viết để đọc báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo giáo dụcÁp dụng: Tham khảo để viết tham luận trong các hội nghị, hội thảo về chuyên môn, quản lý nhà trường

STT Danh mục bài tham luận Tải về
1 BÀI THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC: Việc thực hiện nề nếp trong môi trường giáo dục vẫn còn có những vấn đề đáng phải quan tâm nguyên nhân và giải pháp. 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo viết tham luận về công tác Quản lí giáo dục, viết báo cáo tham luận chuyên môn, viết bài phát biểu trong hội nghị CBCC.

Tải về
2 THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở TRƯỜNG THCS : Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo viết tham luận về công tác bồi dưỡng HSG, viết báo cáo tham luận chuyên môn, viết bài phát biểu trong hội nghị CBCC.

Tải về
3 THAM LUẬN CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI: Bồi dưỡng học sinhh giỏi là bước đi đầu tiên để tạo ra nhân tài cho đất nước 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo viết tham luận về công tác bồi dưỡng HSG, viết báo cáo tham luận chuyên môn, viết bài phát biểu trong hội nghị CBCC.

Tải về
4 DẠY TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO MÔN LỊCH SỬ CẤP THCS 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo viết tham luận về công tác bồi dưỡng HSG, viết báo cáo tham luận chuyên môn, viết bài phát biểu trong hội nghị CBCC.

Tải về
5 BÁO CÁO THAM LUẬN Giải pháp nâng cao chất lượng lớp ghép 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Áp dụng: Tham khảo viết tham luận về công tác bồi dưỡng HSG, viết báo cáo tham luận chuyên môn, viết bài phát biểu trong hội nghị CBCC.

Tải về

Còn nữa


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan