Tuyển tập các bài phát biểu hay trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn (Phần 6)


Tuyển tập các bài phát biểu hay trong hội nghị, hội thảo, diễn đàn (Phần 6)

Dưới đây là tuyển tập các bài diễn văn hay, các bài phát biểu được phát biểu tại các buổi lễ, Mitinh quan trong như: phát biểu khai giảng, diễn văn khai mạc hội thi, diễn văn khai mạc giải đầu, diễn văn khai mạc hội nghị CBCC, diễn văn chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn …. Các bài diễn văn có định dạng word có thể tải về sửa được để sử dụng.Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội nghị ….

Diễn văn, bài phát biểu, khai mạc, bế mạc, hội nghị, tham luận

STT Danh mục diễn văn phát biểu Tải về
1  Bài phát biểu của Bí thư huyện về nhiệm vụ năm: thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ….

Tải về
2  Bài PHÁT BIỂU Của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới phát biểu kết thúc và tuyên bố ra quân xây dựng NTM 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ….

Tải về
3  BÀI PHÁT BIỂU BẾ MẠC CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

Tải về
4 BÀI PHÁT BIỂU Của đồng chí  Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy tại lễ ra quân xây dựng nông thôn mới 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

Tải về
5  BÀI PHÁT BIỂU Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

Tải về
6  BÀI PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY “ Thắp sáng ước mơ – thiếu nhi Xxx  ” năm học xx

 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

Tải về
7 BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO XÃ TẠI “NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC” Ở KHU DÂN CƯ 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

 

Tải về
8 Bài phát biểu của ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO XÃ TẠI ngày hội “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở ở khu dân cư” 

 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

 

Tải về
9 BÀI PHÁT BIỂU của Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ, HLHPN 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

 

Tải về
10 PHÁT BIỂU Đại diện Hộ gia đình, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới 

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

 

Tải về

Còn nữa


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan