Tuyển tập bài phát biểu của phụ huynh học sinh với nhà trường (Phần I)


Tuyển tập bài phát biểu của phụ huynh học sinh với nhà trường (Phần I)

Dưới đây là tuyển tập bài phát biểu của PHHS với nhà trường như: Bài phát biểu của PHHS ngày khai giảng, bài phát biểu của PHHS  ngày tổng kết năm, bài phát biểu của PHHS ngày 20-11, bài phát biểu của PHHS ngày lễ lớn …

Định dạng các bài phát biểu đều ở dạng word, sửa đượcSTT Nội dung bài phát biểu Tải về
1 Bài phát biểu của phụ huynh chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20 – 11 

Định dạng: word

áp dụng: Tham khảo bài phát biểu của Phụ huynh nhân ngày 20/11

Tải về
2 Bài phát biểu  của phụ huynh lễ  tổng kết năm học  trường Tiểu học 

Định dạng: word

áp dụng: Tham khảo bài phát biểu của Phụ huynh nhân ngày lễ  tổng kết năm học

Tải về
3 Bài phát biểu của phụ huynh nhân ngày khai giảng năm học 

áp dụng: Tham khảo bài phát biểu của Phụ huynh nhân ngày lễ  khai giảng năm học

Tải v
4 Bài phát biểu của đại diện cha mẹ học sinh khối lớp 9  trong lễ bế giảng- ra trường và tri ân cho học sinh lớp 9 

áp dụng: Tham khảo bài phát biểu của Phụ huynh nhân ngày trong lễ bế giảng- ra trường và tri ân cho học sinh 

Tải về
5 BÀI PHÁT BIỂU CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TRONG VIỆC ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM …… 

áp dụng: Tham khảo bài phát biểu của Phụ huynh nhân dịp hội thảo về giáo dục -

Tải về

Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan