Tuyển sinh 10 năm 2017 Hưng yên: Hưng Yên: Thí sinh làm bài thi tổng hợp trong kỳ thi vào 10


- UBND tỉnh Hưng Yên vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn.Theo đó, tổ chức 1 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên và 1 kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Chuyên Hưng Yên.
Với THPT không chuyên, thí sinh dự thi làm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn, bài thi tổng hợp (gồm các môn khoa học tự nhiên: Vật l‎ý, Hóa học, Sinh học; khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; ngoại ngữ: Tiếng Anh).

Liên quan

Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (120 phút). Bài thi môn Toán: 50% trắc nghiệm khách quan, 50% tự luận (90 phút). Bài thi tổng hợp 100% trắc nghiệm khách quan (90 phút).
Với Trường THPT Chuyên Hưng Yên, thí sinh dự thi làm 4 bài thi của 4 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, môn chuyên. Thí sinh đãng kí dự thi vào lớp chuyên môn nào phải dự thi môn chuyên đó, riêng thí sinh đăng kí dự thi vào lớp chuyên Tin học phải dự thi môn chuyên là môn Toán.
Các môn Toán, Ngữ văn (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức tự luận. Môn Tiếng Anh (môn thi chung và môn chuyên) thi theo hình thức kết hợp tự Iưận và trắc nghiệm khách quan. Các môn chuyên còn lại thi theo hình thức tự luận.
Thời gian làm bài các môn Toán, Ngữ văn (môn thi chung) 120 phút; môn Tiếng Anh (môn thi chung) 60 phút. Thời gian làm bài các môn chuyên 150 phút.
Thòi gian tổ chức thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên: Cuối tháng 5/2017; trường THPT không chuyên: Đầu tháng 6/2017.

 

Lập Phương

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan