Test English

Test EngLish

English test No 7 – Choose the correct words or phrases

English test No 7 – Choose the correct words or phrases

Choose the correct words or phrases là một dạng bài trong kỳ thi THPT quốc gia, thi HSG, thi các kỳ tiếng Anh

Ôn luyện theo chuyên đề là một bí quyết ôn thi hiệu quả

Số câu: 10

English test No 6: Choosethe correct words or phrases

English test No 6: Choosethe correct words or phrases

Choosethe correct words or phrases là một dạng bài tập sử dụng trong đề thì THPT Quốc gia, thì ĐH-CĐ.

Ôn thi theo chuyên đề, chủ đề để năm vững kiến trức trước khi tiến hành thi thử đề tổng hợp là một trong những bí quyết nâng điểm các môn

Số câu: 10

Eng lish test No-3: Choose the correct words or phrases

Eng lish test No-3: Choose the correct words or phrases

Dạng bài tập Choose the correct words or phrases là một dạng bài tập phổ trong các đề thi đại học, cao đẳng, tốt nghiệp, học kỳ, thì THPT Quốc gia.

Số câu: 10 câu.