Trắc nghiệm trực tuyến sinh học số 62: Trắc nghiệm Tiến hóa


Trắc nghiệm trực tuyến sinh học số 62: Trắc nghiệm Tiến hóa

Số câu: 10

Dành cho ôn thi THPT Quốc gia Sinh học, ôn ĐH-CĐ SInh học, Ôn tập sinh học 

Trắc nghiệm Sinh học trực tuyến số 62: Trắc nghiệm Tiến hóa

Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng

 
 
 
 

Phát biểu nào sau đây là đúng về quá trình hình thành loài mới?

 
 
 
 

Xu hướng thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng qua các thế hệ được thấy ở

 
 
 
 

Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì

 
 
 
 

 Để phân biệt hai loài vi khuẩn, người ta vận dụng tiêu chuẩn nào sau đâylàchủ yếu?

 
 
 
 

Hình thành loài khác khu vực địa lí có thể diễn ra theo sơ đồ: 

 
 
 
 

Sự song song tồn tại của các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao được giải thích là do

 
 
 
 

Nguyên nhân chính làm cho đa số các cơ thể lai xa chỉ có thể sinh sản sinh dưỡng là

 
 
 
 

Thực chất quá trình hình thành loài mới là 

 
 
 
 

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường gặp ở

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan