Trắc nghiệm trực tuyến sinh học số 57: Trắc nghiệm Tiến hóa


Trắc nghiệm trực tuyến sinh học số 57: Trắc nghiệm Tiến hóa

Số câu: 10

Dành cho ôn tập sinh học ôn thi THPT Quốc gia, ôn thi đại học – cao đẳng 

Trắc nghiệm sinh học online số 57: Trắc nghiệm Tiến hóa

Nhân tố chi phối sự hình thành các đặc điểm thích nghi ở cơ thể sinh vật là

 
 
 
 

Ví dụ về đặc điểm thích nghi kiểu gen là

 
 
 
 

Quá trình phân li tính trạng được thúc đẩy do

 
 
 
 

Một khóm tre (1); Một ruộng lúa (2); Một đàn chim sẻ (3); một đàn trâu rừng (4); Một khóm chuối (5)
Những quần thể không phải quần thể giao phối là

 
 
 
 

Khả năng kháng DDT của ruồi giấm liên quan đến

 
 
 
 

Đột biến gen kháng thuốc DDT ở ruồi giấm là đột biến có lợi hay có hại cho ruồi giấm?

 
 
 
 

Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ (1); cấu trúc di truyền của quần thể biến đổi qua các thế hệ (2)số lượng cá thể trong quần thể tăng lên (3); tần số alen duy trì không đổi (4); các cá thể giao phối ngẫu nhiên (5).
Quần thể chỉ tiến hóa khi

 
 
 
 

Sự song song tồn tại của các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao được giải thích là do

 
 
 
 

Quần thể giao phối được xem là đơn vị tổ chức, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên vì

 
 
 
 

Tại sao các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính tương đối?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan