Trắc nghiệm trực tuyến Sinh học 10 – Vi sinh vật


Trắc nghiệm trực tuyến Sinh học 10 – Vi sinh vật.

Số câu: 40. Mỗi câu 0,25 điểmTrắc nghiệm SInh 10

Vi sinh vật quang dị dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

 
 
 
 

Chu trình nhân lên của virut gồm 5 giai đoạn:

 
 
 
 

Virut HIV gây bệnh cho người vì chúng phá hủy các tế bào

 
 
 
 

Sử dụng các chất hóa học ức chế sinh trưởng của vi sinh vật nhằm mục đích

 
 
 
 

Nhiệt độ ảnh hưởng đến

 
 
 
 

Virut độc là loại virut

 
 
 
 

Cơ chế tác động của các chất kháng sinh là:

 
 
 
 

Khi xâm nhập vào cơ thể người HIV sẽ tấn công tế bào

 
 
 
 

Vi sinh vật khuyết dưỡng là vi sinh vật không tự tổng hợp được

 
 
 
 

Virut có cấu tạo gồm:

 
 
 
 

Sản phẩm của quá trình lên men rượu là

 
 
 
 

Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số tế bào tạo thành ở pha

 
 
 
 

Vi sinh vật kí sinh trong động vật thuộc nhóm

 
 
 
 

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, enzim cảm ứng được hình thành ở pha

 
 
 
 

Đặc điểm chỉ có ở virut mà không có ở vi khuẩn là

 
 
 
 

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật đạt cực đại ở pha

 
 
 
 

Vi khuẩn lactic thuộc nhóm

 
 
 
 

Các tia tử ngoại có tác dụng

 
 
 
 

Không thể nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì:

 
 
 
 

Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật là tất cả các chất

 
 
 
 

Vi sinh vật hóa dị dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

 
 
 
 

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, để thu sinh khối vi sinh vật tối đa nên dừng ở đầu pha

 
 
 
 

Vi sinh vật hóa tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

 
 
 
 

Nấm và các vi khuẩn không quang hợp dinh dưỡng theo kiểu

 
 
 
 

Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật về nguồn năng lượng và nguồn cacbon, người ta chia các hình thức dinh dưỡng ở vi sinh vật thành các kiểu

 
 
 
 

Vi khuẩn H pylori kí sinh trong dạ dày người thuộc nhóm vi sinh vật

 
 
 
 

Hoạt động nào sau đây không lây nhiễm HIV?

 
 
 
 

Kiểu dinh dưỡng của động vật nguyên sinh là

 
 
 
 

Virut bơm axit nuclêic vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn

 
 
 
 

Việc muối chua rau quả là lợi dụng hoạt động của

 
 
 
 

Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi snh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian ở pha

 
 
 
 

Sự hình thành mối liên kết hóa học đặc hiệu giữa các thụ thể của virut và tế bào diễn ra ở giai đoạn

 
 
 
 

Giữ thực phẩm được khá lâu trong tủ lạnh vì

 
 
 
 

Sự hình thành ADN và các thành phần của phagơ diễn ra ở giai đoạn

 
 
 
 

Vi sinh vật quang tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

 
 
 
 

Tảo, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và vi khuẩn lưu huỳnh màu lục dinh dưỡng theo kiểu

 
 
 
 

Chu trình tan là chu trình

 
 
 
 

Làm sữa chua là ứng dụng của quá trình

 
 
 
 

ADN của phagơ được lắp vào vỏ prôtêin diễn ra ở giai đoạn

 
 
 
 

Các hợp chất sau không dùng để diệt khuẩn trong y tế

 
 
 
 

Question 1 of 40

Xem phần tự luận => Bấm vào đây


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan