Trắc nghiệm Sinh sản sinh vật – Phần 4 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản sinh vật – Phần 4 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 4 (10 câu)

Sinh trưởng thứ cấp có ở nhóm thực vật

 
 
 
 

Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng cách

 
 
 
 

Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

 
 
 
 

Tirôxin được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào?

 
 
 
 

Sinh sản vô tính là

 
 
 
 

Sinh sản sinh dưỡng là

 
 
 
 

Đặc điểm của bào tử là

 
 
 
 

Ý nào không đúng với nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là

 
 
 
 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan