Trắc nghiệm Sinh sản sinh vật – Phần 4 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản sinh vật – Phần 4 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 4 (10 câu)

Ý nào không đúng với nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Sinh trưởng thứ cấp có ở nhóm thực vật

 
 
 
 

Đặc điểm của bào tử là

 
 
 
 

Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

 
 
 
 

Sinh sản sinh dưỡng là

 
 
 
 

Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào?

 
 
 
 

Tirôxin được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là

 
 
 
 

Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng cách

 
 
 
 

Sinh sản vô tính là

 
 
 
 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan