Trắc nghiệm Sinh sản sinh vật – Phần 4 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản sinh vật – Phần 4 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 4 (10 câu)

Sinh sản sinh dưỡng là

 
 
 
 

Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

 
 
 
 

Ý nào không đúng với nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng cách

 
 
 
 

Những động vật sinh trưởng và phát triển thông qua biến thái không hoàn toàn là

 
 
 
 

Sinh sản bằng bào tử có ở những ngành thực vật nào?

 
 
 
 

Tirôxin được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Đặc điểm của bào tử là

 
 
 
 

Sinh sản vô tính là

 
 
 
 

Sinh trưởng thứ cấp có ở nhóm thực vật

 
 
 
 


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan