Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)

Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng

 
 
 
 

Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên các hình thức phân bào nào?

 
 
 
 

Hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động vật không xương sống?

 
 
 
 

Tuyến yên tiết ra những chất nào?

 
 
 
 

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

 
 
 
 

Đặc điểm của bào tử là

 
 
 
 

Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan