Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)

Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng

 
 
 
 

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

 
 
 
 

Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

 
 
 
 

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

 
 
 
 

Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?

 
 
 
 

Tuyến yên tiết ra những chất nào?

 
 
 
 

Hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động vật không xương sống?

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên các hình thức phân bào nào?

 
 
 
 

Đặc điểm của bào tử là

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan