Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 3 (10 câu)

Vì sao không dùng auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn?

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?

 
 
 
 

Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

 
 
 
 

Hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động vật không xương sống?

 
 
 
 

Trong thiên nhiên, cây tre sinh sản bằng

 
 
 
 

Tuyến yên tiết ra những chất nào?

 
 
 
 

Vì sao phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép?

 
 
 
 

Đặc điểm của bào tử là

 
 
 
 

Bản chất của quá trình thụ tinh ở động vật là:

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên các hình thức phân bào nào?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan