Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)


Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)Trắc nghiệm Sinh sản động vật – Phần 2 (10 câu)

Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thế nhất từ một cá thể mẹ?

 
 
 
 

Điều hòa sinh tinh và sinh trứng chịu sự chi phối bởi:

 
 
 
 

Sinh sản hữu tính ở động vật là

 
 
 
 

Điều nào không đúng khi nói về sinh sản của động vật?

 
 
 
 

Vì sao phương thức đẻ con tiến hóa hơn phương thức đẻ trứng?

 
 
 
 

Sinh sản vô tính ở động vật là:

 
 
 
 

LH có vai trò:

 
 
 
 

Thụ tinh trong tiến hoá hơn thụ tinh ngoài là vì?

 
 
 
 

Hạn chế của sinh sản vô tính là:

 
 
 
 

Hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là:

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan