Trắc nghiệm SInh học lớp 10 – 10 câu (Vi sinh vật)


Trắc nghiệm SInh học lớp 10 – 10 câu (Vi sinh vật)Trắc nghiệm Sinh 10 -10 câu – HKII

Trong kỹ thuật cấy gen , phagơ được sử dụng để

 
 
 
 

Sinh vật nào sau đây là vật trung gian làm lan truyền bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất?

 
 
 
 

Virut di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác của cây nhờ vào

 
 
 
 

Bệnh nào sau đây không phải do Virut gây ra?

 
 
 
 

Bệnh truyền nhiễm sau đây không lây truyền qua đường hô hấp là

 
 
 
 

Bệnh truyền nhiễm  bệnh

 
 
 
 

Trong các bệnh được liệt kê sau đây, bệnh do virut gây ra là

 
 
 
 

Khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh được gọi là :

 
 
 
 

Loại Virut nào sau đây được dùng làm thể truyền gen trong kỹ thuật cấy gen ?

 
 
 
 

Bệnh truyền nhiễm sau đây lây truyền qua đường tình dục là

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan