Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển


Trắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triểnTrắc nghiệm Sinh học 11: Sinh trưởng – Phát triển

Cây ngày ngắn là

 
 
 
 

Auxin chủ yếu sinh ra ở

 
 
 
 

Cây trung tính là

 
 
 
 

Cây cà chua đến lá thứ mấy thì ra hoa?

 
 
 
 

Những hoocmon thực vật thuộc nhóm kìm hãm sinh trưởng là

 
 
 
 

Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?

 
 
 
 

Florigen kích thích sự ra hoa của cây sản sinh ra ở

 
 
 
 

Tirôxin được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Testostêrôn được sinh sản ra ở:

 
 
 
 

Những động vật sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là

 
 
 
 

Hoocmôn sinh trưởng (GH) được sản sinh ra ở

 
 
 
 

Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hoocmôn sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan