Trắc nghiệm Sinh học 11 (Phần III)-10 câu


1. Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng gì?

 
 
 
 

2. Vì sao ở cá nước chảy từ miệng và nắp mang theo một chiều?

 
 
 
 

3. Đặc điểm tiêu hóa ở thú ăn thịt là

 
 
 
 

4. Hình dưới đây là bộ phận tiêu hóa nào Của loài nào(trâu/ ngựa/ dê/ thỏ)?

Chọn chú thích đúng cho hình

1

 
 
 
 

5. Máu được vận chuyển trong hệ mạch nhờ

 
 
 
 

6. Sự tiêu hóa thức ăn trong dạ tổ ong diễn ra như thế nào?

 
 
 
 

7. Trong các phát biểu sau:

(1) Động vật ăn các loại thức ăn khác nhau có ống tiêu hóa biến đổi thích nghi với thức ăn.

(2) Thú ăn thịt có răng nanh, răng trước hàm và răng ăn thịt phát triển, ruột ngắn. Thức ăn được tiêu hóa cơ học và hóa học.

(3) Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai và nghiền phát triển.

(4)  Thú ăn thực vật có răng dùng để nhai, răng trước hàm và nghiền phát triển.

(5) Thú ăn thực vật có dạ dày 1 ngăn hoặc 4 ngăn, manh tràn rất phát triển, ruột dài.

(6) Một số loài thú ăn thịt có dạ dày đơn.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

 
 
 
 

8. Chứng huyết áp cao biểu hiện khi

 
 
 
 

9. Vì sao ở người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?

 
 
 
 

10. Chứng huyết áp thấp biểu hiện khi…

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan