Trắc nghiệm Sinh học 11 (Phần II)-10 câu


1. Ý nào không phải là ưu điểm của hệ tuần hoàn kép so với tuần hoàn đơn?

 
 
 
 

2. Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

 
 
 
 

3. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

4. Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn ?

 
 
 
 

5. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

6. Huyết áp là

 
 
 
 

7. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thức ăn được tiêu hóa như thế nào?

 
 
 
 

8. Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

9. Vì sao ta có cảm giác khát nước ?

 
 
 
 

10. Ở côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan