Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)

Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 
 
 
 

Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

Liên hệ ngược là:

 
 
 
 

Cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

Huyết áp là:

 
 
 
 

Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?

 
 
 
 

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

 
 
 
 

Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?

 
 
 
 

Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan