Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)

Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?

 
 
 
 

Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 

Huyết áp là:

 
 
 
 

Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

 
 
 
 

Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 
 
 
 

Cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

 
 
 
 

Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?

 
 
 
 

Liên hệ ngược là:

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan