Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)Trắc nghiệm sinh học 11 – 04 (10 câu)

Vì sao lưỡng cư sống được ở nước và cạn?

 
 
 
 

Sự phân phối máu của hệ tuần hoàn kín trong cơ thể như thế nào?

 
 
 
 

Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

 
 
 
 

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ:

 
 
 
 

Huyết áp là:

 
 
 
 

Liên hệ ngược là:

 
 
 
 

Ở người, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình  là:

 
 
 
 

Cân bằng nội môi là:

 
 
 
 

Cơ chế duy trì cân bằng nội môi diễn ra theo trật tự nào?

 
 
 
 

Vì sao ở mao mạch máu chảy chậm hơn ở động mạch?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan