Trắc nghiệm sinh học 11 – 03 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – 03 (10 câu)Trắc nghiệm sinh học 11 – 03 (10 câu)

Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát lưỡng cư?

 
 
 
 

Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

 
 
 
 

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

 
 
 
 

Ứng động (Vận động cảm ứng)là:

 
 
 
 

Ứng động khác cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

 
 
 
 

Côn trùng có hình thức hô hấp nào?

 
 
 
 

Ý nào dưới đây không đúng với đặc điểm của da giun đất thích ứng với sự trao đổi khí?

 
 
 
 

Hô hấp ngoài là:

 
 
 
 

Vì sao ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều?

 
 
 
 

Phổi của chim có cấu tạo khác với phổi của các động vật trên cạn khác như thế nào?

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan