Trắc nghiệm sinh học 11 – 01 (10 câu)


Trắc nghiệm sinh học 11 – 01 (10 câu)Trắc nghiệm sinh học 11 – Phần I (10 câu) – Học kỳ 1

Các dây leo cuốn quanh được cây gỗ, cây nứa (giàn) là nhờ kiểu hướng động nào?

 
 
 
 

Các kiểu hướng động dương của rễ là:

 
 
 
 

Hướng động của thực vật có thể hiểu là

 
 
 
 

Tốc độ cảm ứng của động vật so với thực vật như thế nào?

 
 
 
 

Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

 
 
 
 

Hai loại hướng động chính ở thực vật là:

 
 
 
 

Sự tiêu hoá thức ăn ở thú ăn cỏ như thế nào?

 
 
 
 

Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?

 
 
 
 

Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất?

 
 
 
 

Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

Còn nữa – Xem tiếp phần 2 – 10 Câu


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan