Trắc nghiệm Sinh 10 (Phần 3) -10 câu – HKII


Trắc nghiệm Sinh 10 (Phần 3) -10 câu – HKIITrắc nghiệm Sinh 10 (Phần 3) -10 câu – HKII

1. Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut?

 
 
 
 

2. Tại sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập và lây nhiễm cho một hoặc vài loại tế bào nhất định?

 
 
 
 

3. Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV?

 
 
 
 

4. Lương thực, thực phẩm khi phơi khô sẽ không bị vi sinh vật làm hư hỏng là do

 
 
 
 

5. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về virut?

 
 
 
 

6. Mối quan hệ giữa virut và tế bào là

 
 
 
 

7. Quá trình phát triển của bệnh AIDS có mấy giai đoạn ?

 
 
 
 

8. Điều nào không đúng khi nói về hệ gen của virut?

 
 
 
 

9. Con đường nào có thể lây truyền HIV?

 
 
 
 

10. Nếu dùng muối để ướp thịt, cá hoặc dùng đường để làm mứt thì có thể bảo quản lâu dài mà không sợ bị hư hỏng là do

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan