Trắc nghiệm Sinh 10 (P2) -10 câu – HKII


Trắc nghiệm Sinh 10 (P2) -10 câu – HKIITrắc nghiệm Sinh 10 (P2) -10 câu – HKII

Hoạt động nào sau đây thuộc loại miễn dịch thể dịch?

 
 
 
 

Loại miễn dịch nào sau đây có sự tham gia của các tế bào limphô T độc?

 
 
 
 

Chất gây phản ứng đặc hiệu với kháng nguyên được gọi là

 
 
 
 

Yếu tố nào sau đây không phải của miễn dịch không đặc hiệu?

 
 
 
 

Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây các bệnh khác , được gọi là :

 
 
 
 

Người ta phân chia miễn dịch đạc hiệu làm mấy loại?

 
 
 
 

Điều đúng khi nói về miễn dịch không đặc hiệu  là

 
 
 
 

Nhóm miễn dịch thuộc loại miễn dịch đặc hiệu là

 
 
 
 

Chất nào sau đây là kháng nguyên khi xâm nhập vào cơ thể?

 
 
 
 

Một chất (A) có bản chất prôtêin khi xâm nhập  vào cơ thể khác sẽ kích cơ thể tạo ra chất gây phản ứng đặc hiệu với nó . Chất (A) được gọi là

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan