Trắc nghiệm Sinh 10 -10 câu (Phần 4) – HKII


Trắc nghiệm Sinh 10 -10 câu (Phần 4) – HKIITrắc nghiệm Sinh 10 -10 câu (Phần 4) – HKII

1. Giả sử trong điều kiện nuôi cấy lí tưởng, một vi sinh vật cứ 20 phút lại phân đôi một lần thì sau 120 phút, số tế bào quần thế vi sinh vật đó là bao nhiêu?

 
 
 
 

2. Virut thực vật không thể lan truyền theo con đường nào?

 
 
 
 

3. Vi rut gây bệnh cho thực vật thường tự nó không thể xâm nhập vào tế bào thực vật được, vì:

 
 
 
 

4. HIV có thể lây truyền theo các con đường sau đây, ngoại trừ:

 
 
 
 

5. Sau thời gian 1 thế hệ, số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật trong điều kiện nuôi cấy thích hợp thay đổi như thế nào?

 
 
 
 

6. Xác định câu sai trong các câu sau đây?

 
 
 
 

7. Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật tăng lên với tốc độ lớn nhất ở pha nào?

 
 
 
 

8. Trong nuôi cấy không liên tục, để thu hồi sinh khối vi sinh vật tối đa thì nên dừng ở thời điểm nào là tốt nhất?

 
 
 
 

9. Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng tế bào của quần thể vi sinh vật đạt tới cực đại và không đổi theo thời gian là ở pha nào?

 
 
 
 

10. Những ưu điểm của thuốc trừ sâu làm từ virut là

 
 
 
 Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan