Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 9


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 9

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.Kiến thứ liên quan – Bấm

Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 9

1. Than cháy tạo ra khí CO2 theo phương trình: C + O2 -> CO2.

Khối lượng cácbon đã cháy là 4,5kg và khối lượng O2  đã phản ứng là 12kg. Khối lượng CO2 tạo ra là:

 
 
 
 

2. Nung 100 tấn canxi cacbonat theo phương trình: CaCO3  -> CaO + CO2

 
 
 
 

3. Nung 100 tấn canxi cacbonat theo phương trình: CaCO3  -> CaO + CO2

Khối lượng CaO thu được là:

 
 
 
 

4. Than cháy tạo ra khí CO2 theo phương trình:

C + O2 -> CO2

Khối lượng C đã cháy là 3kg và khối lượng CO­2 thu được là 11kg. Khối lượng O2 đã phản ứng là:

 
 
 
 

5. Cho sơ đồ phản ứng:  Fe(OH)y + H2SO4 -> Fex(SO4)y + H2O

Với x # y thì giá trị thích hợp của x, y lần lượt là:

 
 
 
 

6. Những hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hoá học?

 
 
 
 

7. Cho sơ đồ phản ứng: Al(OH)y + H2SO4 -> Alx(SO4)y + H2O

Với x # y thì giá trị thích hợp của x, y lần lượt là:

 
 
 
 

8. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học?

  1. Sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh
  2. Vành xe đạp bằng sắt bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ
  3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua
  4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ
  5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua
 
 
 
 

9. Cho 5,6g Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra 12,7g sắt (II) clorua FeCl2  và 0,2g khí H2. Khối lượng HCl đã dùng là:

 
 
 
 

10. Cho sơ đồ phản ứng: FexOy + H2SO4 -> Fex(SO4)y + H2O

Với x # y thì giá trị thích hợp của x và y lần lượt là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan