Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 24


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 24

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.

 Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 24

1. Đốt cháy 10cm3 khí hiđro trong 10cm3 khí oxi. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng:

 
 
 
 

2. Thể tích khí hiđro thoát ra (đktc) khi cho 9,8g kẽm tác dụng với 9,8g Axit sunfuaric là:

 
 
 
 

3. Phương pháp nào sau đây có thể dùng điều chế đồng (II) sunfat?

 
 
 
 

4. Số gam sắt cần tác dụng hết  với axit clohiđric để cho 2,24 lít khí hiđro (đktc) là:

 
 
 
 

5. Một trong những thuốc thử sau có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat.

 
 
 
 

6. Khử 48g đồng (II) oxit bằng khí hiđro cho 36,48g đồng. Hiệu suất của phản ứng là:

 
 
 
 

7. Có những khí ẩm( khí có dẫn hơI nước) sau đây7:

1. Amoniăc     2. Clo     3. Cácbon đioxit    4.Hiđro    5. Oxi   6. Hiđro clorua

Khí ẩm nào có thể làm khô bằng canxi oxit:

 
 
 
 

8. Có những khí ẩm( khí có dẫn hơI nước) sau đây7:

1. Amoniăc     2. Clo     3. Cácbon đioxit    4.Hiđro    5. Oxi   6. Hiđro clorua

Khí ẩm nào có thể làm khô bằng axit sunfuaric đặc:

 
 
 
 

9. Có 11,2 lít (đktc) khí thoát ra khi cho 56g sắt tác dụng với một lượng axit clohiđric. Số mol axit clohiđric cần thêm tiếp đủ để hoà tan hết lượng sắt là:

 
 
 
 

10. Thể tích khí hiđro thoát ra(đktc) khi cho 13g kẽm tác dụng hết với axit sunfuaric là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan