Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 23


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 23

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.

 

Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 23

1. Trong số những chất dưới đây, chất nào làm quì tím hoá xanh?

 
 
 
 

2. Cho biết phát biểu nào dưới đây là đúng?

 
 
 
 

3. Trong số những chất có công thức hoá học dưới đây, chất nào làm cho quì tím không đổi màu?

 
 
 
 

4. Người ta điều chế 24g đồng bằng cách dùng H2­ khử CuO.

Khối lượng CuO bị khử là:

 
 
 
 

5. Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm axit:?

 
 
 
 

6. Người ta điều chế 24g đồng bằng cách dùng H2­ khử CuO.

Thể tích khí H2(đktc) đã dùng là:

 
 
 
 

7. Khử 12g sắt(III) oxit bằng khí hiđro

Khối lượng sắt thu được là:

 
 
 
 

8. Khử 12g sắt(III) oxit bằng khí hiđro

Thể tích khí hiđro(đktc) cần dùng là:

 
 
 
 

9. Dãy chất nào chỉ toàn bao gồm muối?

 
 
 
 

10. Hợp chất  nào sau đây là bazơ?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan