Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 20


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 20

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 20

1. Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl

Thể tích khí H2(đktc) thu được là:

 
 
 
 

2. Cho khí H2 tác dụng với Fe2O3 đun nóng thu được 11,2g Fe

Thể tích khí H2(đktc) đã tham gia phản ứng là:

 
 
 
 

3. Cho 48g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng

Khối lượng đồng thu được là:

 
 
 
 

4. Cho 13g Zn vào dung dịch chứa 0,5 mol HCl

Chất còn dư sau phản ứng là:

 
 
 
 

5. Đốt hỗn hợp gồm 10 m1 khí H2 và 10 ml khí O2. Khí nào còn dư sau phản ứng?

 
 
 
 

6. Cho 48g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóng.

Thể tích khí H2( đktc) cho phản ứng trên là:

 
 
 
 

7. Các phản ứng cho dưới đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá- khử?

 
 
 
 

8. Trong các chất dưới đây, chất làm quì tím hoá đỏ là:

 
 
 
 

9. Axit là những chất làm cho quì tím chuyển sang màu nào trong số các màu cho dưới đây?

 
 
 
 

10. Cho khí H2 tác dụng với Fe2O3 đun nóng thu được 11,2g Fe

Khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan