Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 17


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 17

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 17

1. Câu nào đúng khi nói về không khí trong các câu sau?

 
 
 
 

2. Nguyên liệu để sản xuất khí O2 trong công nghiệp là phương án nào sau đây?

 
 
 
 

3. Trong hợp chất CuSO4 phần trăm khối lượng của Cu, S, O lần lượt là:

 
 
 
 

4. Trong oxit, kim loại có hoá trị III và chiếm 70% về khối lượng là:

 
 
 
 

5. Phần trăm khối lượng của Cu trong CuO là:

 
 
 
 

6. Trong phòng thí nghiệm cần điều chế 4, 48lít O2 (đktc)

            Dùng chất nào sau đây để có khối lượng nhỏ nhất?

 
 
 
 

7. Trong x gam quặng sắt hematit có chứa 5,6g Fe. Khối lượng Fe2O3 có trong quặng đó là:

 
 
 
 

8. Trong 16g CuSO4 có chứa bao nhiêu gam đồng?

 
 
 
 

9. Chọn định nghĩa phản ứng phân huỷ đầy đủ nhất:

 
 
 
 

10. Hợp chất Y có 74,2% natri về khối lượng, còn lại là Oxi. Phân tử khối của Y là 62 g đvC. Số nguyên tử Na và O trong một phẳnt chất Y lần lượt là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan