Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 16


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 16

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.

 Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 16

1. Khi thổi không khí vào nước nguyên chất, dung dịch thu được hơi có tính axit. khí nào sau đây gây nên tính axit đó?

 
 
 
 

2. Thiếc có thể có hoá trị II hoặc IV. Hợp chất có công thức SnO2 có tên là:

 
 
 
 

3. Phần trăm về khối lượng của oxi cao nhất trong oxi nào cho dưới đây?

 
 
 
 

4. Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

 
 
 
 

5. Chọn định nghĩa chất xúc tác đúng và đầy đủ nhất trong số các định nghĩa sau:

 
 
 
 

6. Người ta thu khí oxi qua nước là do:

 
 
 
 

7. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế oxi bằng cách nhiệt phân KClO3 hay KMnO4 hoặc KNO3. Vì lí do nào sau đây?

 
 
 
 

8. Oxit nào dưới đây góp nhiều phần nhất vào sự hình thành mưa axit?

 
 
 
 

9. Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

 
 
 
 

10. Oxit phi kim  nào dưới đây không phải là oxit axit?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan