Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 15


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 15

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.

 Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 15

1. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

 
 
 
 

2. Đốt cháy 3,1g photpho trong bình chứa 5g oxi.sau phản có chất nào còn dư?

 
 
 
 

3. Oxit nào là oxit axit trong số các oxit kim loại cho dưới đây?

 
 
 
 

4. Một loại đồng oxit có thành phần gồm 8 phần khối lượng đồng và1 phần  khối lượng oxi. Công thức của oxít đó là:

 
 
 
 

5. Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước?

 
 
 
 

6. Cho phản ứng: C + O2 -> CO2. Phản ứng trên là:

 
 
 
 

7. Oxit kim loại nào dưới đây là oxit axit?

 
 
 
 

8. Hãy cho biết 3,01.1024 phẳnt oxi có khối lượng bao nhiêu gam?

 
 
 
 

9. Quá trình nào dưới đây không làm giảm lượng oxi trong không khí?

 
 
 
 

10. Dãy chỉ gồm các oxit axit là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan