Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 12


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 12

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 12

1. Oxit có công thức hoá học RO2, trong đó mỗi nguyên tố chiếm 50% khối lượng. Khối lượng của R trong 1 mol oxit là:

 
 
 
 

2. Tỉ khối của khí A đối với không khí là dA/KK < 1. Là khí nào trong các khí sau?

 
 
 
 

3. Khối lượng hỗn hợp khí ở đktc gồm 11,2 lít H2 và 5,6 lít O2 là:

 
 
 
 

4. Sắt oxit có tỉ số khối lượng  sắt và oxi là 21: 8.

Công thức của sắt oxit đó là:

 
 
 
 

5. Hai chất khí có thể tích bằng nhau( đo cùng nhệt độ và áp suất) thì:

 
 
 
 

6. Số hạt vi mô(nguyên tử, phân tử) có trong 1,5 mol Al,; 0,25 mol O2; 27g H2O; 34,2g C12H22O11 được biểu diễn lần lượt trong 4 dãy sau.Dãy nào tất cả các kết quả đúng?( lấy N=6.1023)

 
 
 
 

7. Thể tích ở đktc của khối lượng các khí được biểu diễn ở 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các kết quả đúng với 4g H2, 2,8g N2, 6,4g O2, 22g CO2?

 
 
 
 

8. Muốn thu khí NH3 vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?

 
 
 
 

9. Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol NaHCO3 được biểu diễn lần lượt trong 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các kết quả đúng?

 
 
 
 

10. Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các khí?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan