Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 10


Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 10

Số câu: 10 câu – Mỗi câu đúng được 1 điểm, Mỗi câu sai được 0 điểm

Dành cho học tập, luyện tập môn Hóa học lớp 8

Cách làm bài: dùng chuột hặc bàn phím chọn vào phương án bạn cho là đúng. Sau khi chọn, bấm nút NEXT cuối câu hỏi để chuyển sang câu hỏi khác.

Cuối bài, sẽ có phần tổng kết, chấm điểm. (Bấm vào chữ Results khi trả lời hết 10 câu)

Lưu ý: Theo nhiều nghiên cứu, trắc nghiệm có tính thích ứng. Có nghĩa là, càng làm nhiều lần 1 bài trắc nghiệm thì đáp án đúng sẽ hình thành đường mòn trí nhớ, do vậy sẽ trở thành phản xạ kiến thức. Bạn sẽ nhớ kiến thưc lâu hơn. Vì vậy hãy làm nhiều lần mỗi bài trắc nghiệm.Trắc nghiệm online Hóa học lớp 8 – Bài 10

1. 1 mol nước chứa số nguyên tử là:

 
 
 
 

2. Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

 
 
 
 

3. Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là:

 
 
 
 

4. Số phân tử H2O có trong một giọt nước(0,05g) là:

 
 
 
 

5. Câu nào đúng trong số các câu sau?

 
 
 
 

6. Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

 
 
 
 

7. Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

 
 
 
 

8. Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là:

 
 
 
 

9. Số mol phân tử  N2 có trong 280g Nitơ là:

 
 
 
 

10. Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan