Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 02)


Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 02)

Dành cho ôn thi THPTQG, Ôn thi môn nhà nước và pháp luật bậc đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trung cấp chính trị.Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 02)

1. Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp dưới ban hành không được trái với nội dung của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên ban hành thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

 
 
 
 

2. Để quản lý xã hội thì nhà nước cần phải

 
 
 
 

3. Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ điều nào dưới đây?

 
 
 
 

4. Tính xác định, chặt chẽ về mặt hình thức là nội dung thể hiện

 
 
 
 

5. Pháp luật do nhà nước ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu của

 
 
 
 

6. Tính quyền lực, bắt buộc chung là nội dung thể hiện

 
 
 
 

7. Nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò của pháp luật?

 
 
 
 

8. Pháp luật là phương tiện để nhà nước

 
 
 
 

9. Pháp luật do chủ thể nào dưới đây ban hành?

 
 
 
 

10. Chị A bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 7 tháng tuổi và đã làm đơn khiếu nại lên người có thẩm quyền. Việc làm này của chị A thể hiện vai trò nào dưới đây của pháp luật?

 

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan