Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 01)


Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 01) – 10 Câu

Dành cho ôn thi THPTQG, Ôn thi môn nhà nước và pháp luật bậc đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trung cấp chính trị.Test online GDCD lớp 12

1. Pháp luật có đặc điểm là

 
 
 
 

2. Pháp luật là

 
 
 
 

3. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

4. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

5. Pháp luật được bảo đảm thực hiện bởi quyền lực của

 
 
 
 

6. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

7. Tính quy phạm phổ biến là nội dung thể hiện

 
 
 
 

8. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do

 
 
 
 

9. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm

 
 
 
 

10. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan