Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 01)


Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 01) – 10 Câu

Dành cho ôn thi THPTQG, Ôn thi môn nhà nước và pháp luật bậc đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trung cấp chính trị.Test online GDCD lớp 12

1. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở

 
 
 
 

2. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

3. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm

 
 
 
 

4. Pháp luật được bảo đảm thực hiện bởi quyền lực của

 
 
 
 

5. Pháp luật có đặc điểm là

 
 
 
 

6. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

7. Pháp luật là

 
 
 
 

8. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do

 
 
 
 

9. Tính quy phạm phổ biến là nội dung thể hiện

 
 
 
 

10. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan