Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 01)


Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 01) – 10 Câu

Dành cho ôn thi THPTQG, Ôn thi môn nhà nước và pháp luật bậc đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trung cấp chính trị.Test online GDCD lớp 12

1. Tính quy phạm phổ biến là nội dung thể hiện

 
 
 
 

2. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do

 
 
 
 

3. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

4. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

5. Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở

 
 
 
 

6. Nội dung nào dưới đây thể hiện đặc trưng của pháp luật?

 
 
 
 

7. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm

 
 
 
 

8. Pháp luật được bảo đảm thực hiện bởi quyền lực của

 
 
 
 

9. Pháp luật là

 
 
 
 

10. Pháp luật có đặc điểm là

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan