Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật, đời sống (Test 04)


Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 04)

Dành cho ôn thi THPTQG, Ôn thi môn nhà nước và pháp luật bậc đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trung cấp chính trị.Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật, đời sống (Test 04)

1. Em Hà khẳng định với bạn ở quê em miền núi thông thoáng nên khi tham gia giao thông không phải đội mũ bảo hiểm, nếu vậy không phù hợp với đặc trưng pháp luật nào dưới đây?

 
 
 
 

2. Em Hà khẳng định với bạn ở quê em nữ giới đủ 15 tuổi là được kết hôn, nếu vậy không phù hợp với đặc trưng pháp luật nào dưới đây?

 
 
 
 

3. Pháp luật là những quy tắc xử sự chung, là khuôn mẫu chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung thuộc đặc trưng nào của pháp luật?

 
 
 
 

4. Pháp luật được hình thành trên cơ sở

 
 
 
 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào sau đây có quyền sửa đổi, ban hành pháp luật?

 
 
 
 

6. Trong quá trình xây dựng pháp luật, Nhà nước luôn cố gắng đưa những quy phạm đạo đức phù hợp với sự phát triển và tiến bộ xã hội vào trong các quy phạm pháp luật là nội dung mối quan hệ giữa pháp luật với

 
 
 
 

7. Trong các quy định sau, quy định nào là quy phạm pháp luật?

 
 
 
 

8. Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 ở điều 34 khẳng định chung “ cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con”. Điều này phù hợp với :

 
 
 
 

9. Nội dung nào dưới đây không thể hiện bản chất giai cấp của pháp luật?

 
 
 
 

10. Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là nội dung thuộc đặc trưng nào của pháp luật?

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan