Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật, đời sống (Test 03)


Trắc nghiệm GDCD 12-Nhà nước, pháp luật (Test 03)

Dành cho ôn thi THPTQG, Ôn thi môn nhà nước và pháp luật bậc đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trung cấp chính trị.Pháp luật là gì? Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội.

Please enter your email:

1. Chủ thể ban hành pháp luật là

 
 
 
 

2. Pháp luật do nhà nước đại diện cho giai cấp cầm quyền ban hành và bảo đảm thực hiện. Do vậy, pháp luật mang bản chất

 
 
 
 

3. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội vì

 
 
 
 

4. Ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang, bị kết án oan. Ông đã làm đơn gửi các cơ quan có thẩm quyền để minh oan cho mình. Trong trường hợp này , ông Chấn đã:

 
 
 
 

5. Nội dung nào sau đây không thuộc đặc trưng cơ bản của pháp luật?

 
 
 
 

6. Hình thức thể hiện của pháp luật là

 
 
 
 

7. Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong:

 
 
 
 

8. Pháp luật mang bản chất nào sau đây?

 
 
 
 

9. Đặc điểm để phân biệt sự khác nhau giữa pháp luật với quy phạm đạo đức là

 
 
 
 

10. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội. Do đó, pháp luật mang bản chất

 
 
 
 

Question 1 of 10


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan