TP Hồ Chí Minh: Công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 (Trường Trường Phổ thông Năng khiếu)


Công bố điểm chuẩn lớp 10 TP. Hồ Chí Minh 2017 (Trường Trường Phổ thông Năng khiếu)

Chiều 11/6, trường Phổ thông Năng khiếu công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2017-2018.Năm nay, trường tuyển 245 học sinh cho cơ sở 1 ở 7 lớp chuyên Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh và Ngữ văn với mỗi lớp không quá 35 học sinh. Hệ không chuyên ở cơ sở này tuyển 135 học sinh cho 3 lớp.

Cơ sở 2 (quận Thủ Đức) tuyển 210 học sinh cho 6 lớp chuyên Toán, Lý, Hóa, Sinh, tiếng Anh, Ngữ văn với mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Xem thêm

- Điểm chuẩn vào lớp 10 TP. HCM Năm học 2017-2018 (Các trường không chuyên)

Để xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2017, bạn soạn tin như sau:

Soạn HS mãmôn gửi 8785

Cụ thể như sau:

Môn chuyên Soạn tin
Cơ sở 1
Toán 320078 Soạn HS 320078 gửi 8785
Tin (thi Tin) 320079 Soạn HS 320079 gửi 8785
Tin (thi Toán) 320080 Soạn HS 320080 gửi 8785
Lý (thi Lý) 320081 Soạn HS 320081 gửi 8785
Lý (thi Toán) 320082 Soạn HS 320082 gửi 8785
Hóa học 320083 Soạn HS 320083 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) 320084 Soạn HS 320084 gửi 8785
Sinh (thi Toán) 320085 Soạn HS 320085 gửi 8785
Tiếng Anh 320086 Soạn HS 320086 gửi 8785
Văn 320087 Soạn HS 320087 gửi 8785
Không chuyên 320088 Soạn HS 320088 gửi 8785
Cơ sở 2  
Toán 320089 Soạn HS 320089 gửi 8785
Tin (thi Tin) 320090 Soạn HS 320090 gửi 8785
Tin (thi Toán) 320091 Soạn HS 320091 gửi 8785
Lý (thi Lý) 320092 Soạn HS 320092 gửi 8785
Lý (thi Toán) 320093 Soạn HS 320093 gửi 8785
Hóa học 320094 Soạn HS 320094 gửi 8785
Sinh (thi Sinh) 320095 Soạn HS 320095 gửi 8785
Sinh (thi Toán) 320096 Soạn HS 320096 gửi 8785
Tiếng Anh 320097 Soạn HS 320097 gửi 8785
Văn 320098 Soạn HS 320098 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan