Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 5 năm liền


Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 5 năm liền
(Hoctrenmobile.net)- Để biết điểm chuẩn học viện cảnh sát nhân dân 5 năm liền bạn soạn tin theo hướng dẫn dưới đâyTên ngành Khối Giới Soạn tin
Nghiệp vụ an ninh A nam HS 17123 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh A1 nam HS 17124 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh C nam HS 17125 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh D1 nam HS 17126 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh A nu HS 17127 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh A1 nu HS 17128 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh C nu HS 17129 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh D1 nu HS 17130 gửi 8785
Luật (phía Bắc) A nam HS 17131 gửi 8785
Luật (phía Bắc) C nam HS 17132 gửi 8785
Luật (phía Bắc) D1 nam HS 17133 gửi 8785
Luật (phía Nam) A nam HS 17134 gửi 8785
Luật (phía Nam) C nam HS 17135 gửi 8785
Luật (phía Nam) D1 nam HS 17136 gửi 8785
Luật (phia Bắc) A nu HS 17137 gửi 8785
Luật (phia Bắc) C nu HS 17138 gửi 8785
Luật (phia Bắc) D1 nu HS 17139 gửi 8785
Luật (phía Nam) A nu HS 17140 gửi 8785
Luật (phía Nam) C nu HS 17141 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (phía Bắc) D1 nam HS 17142 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (phía Nam) D1 nam HS 17143 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (Nữ – Bắc) D1 nu HS 17144 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh (Nữ – Phía Nam) D1 nu HS 17145 gửi 8785
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nam) D1 nam HS 17146 gửi 8785
Ngôn ngữ Trung Quốc (Nữ) D1 nu HS 17147 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan